46. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 11. априла 2024. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 45. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Радиша Виријевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И MONTVISION DOO КОПАОНИК;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2024. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ:      Стефана Милојевић, представник Одељења за финансије, буџет и ЛПА;

ТЕКУЋА ПИТАЊА.