Општинско веће је на седници одржаној 11. марта усвојило Извештај о раду Општинске управе Рашка у 2023. години, као и извештаје о остваривању програма рада Општинског јавног правобранилаштва, ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви“, Центра за културу „Градац“, ЈУ „Спортски центар“ и Историјског архива Краљево. Чланови Већа усвојили су предлог одлуке о именовању Ивице Радојевића, дипломираног правника из Рашке, на функцију општинског јавног правобраниоца. На седници Већа донета је Одлука о изради измене и допуне дела Плана генералне регулације за насељено место Рашка. Измена се односи на промену односа површина јавне и остале намене, односно на промену локација одређених намена. Општинско веће је усвојило Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рашка. На седници је донета Одлука  о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Рашка за 2023. годину. Одлуке на које је Веће дало сагласност, биће на дневном реду наредне седнице СО Рашка која је заказана за 15. март. 

Чланови Општинског већа су усвојили записник Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији су достављена 34 захтева за доделу једнократне новчане помоћи и сви су позитивно решени.