По налогу ОУ Рашка јуче је у Турстичком центру Копаоник спроведена координисана акција уклањања нелегално постављених привремених објеката. Поред Комуналне инспекције ОУ Рашка, у акцији су учествовали и НП Копаоник, ЈП „Скијалишта Србије“, ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви“ и ЕД Рашка. Уклоњено је седам привремених објеката постављених на јавним површинама без претходно издатих дозвола.  

Радно тело које је оформила ОУ Рашка израђује нови Програм постављања привремених објеката у ТЦ Копаоник. Овим документом биће прецизно одређене локалције и дефинисани типови објекта који могу бити постављени.

У наредном периоду Комуналана инспекција ће у сарадњи са релевантним институцијама наставити активности на контроли привремено постављених објеката, а све у циљу увођења комуналног реда на подручју ТЦ Копаоник.