Председник Општине Рашка Немања Поповић уручио је уговорe лицима ангажованим на пружању услуге Лични пратилац  детета. До краја јуна њих 26 пружаће помоћ у свакодневним активностима деци предшколског и школског узраста која се суочавају са развојним тешкоћама или имају неку врсту инвалидитета. 

Општина Рашка је услугу Лични пратилац  детета креирала пре шест година са жељом да унапреди квалитета живота деце са сметњама у развоју и обезбеди важан вид подршке њиховим породицама. Уз личног пратиоца свако дете обухваћено васпитно-образовним процесом добија одговарајућу индивидуалну практичну помоћ како би се што ефикасније  укључило у редовно школовање и активности у заједници и постигло већи ниво самосталности. Подршка обухвата здравствене, социјалне и образовне услуге које ће деци омогућити пуну друштвену укљученост и напредовање.

Сви лични пратиоци су прошли акредитовану обуку, а за њихово ангажовање се из општинског буџета месечно издваја 1.800.000 динара. Услуга се спроводи у сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом и укључује и рад стручног сарадника.