39. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 28. децембра 2023. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 09,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи 
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 37. И 38. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЉУБОДРАГА ВЕЉКОВИЋА НА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;

2. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИХАЈЛА ВУКОВИЋА НА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;

3. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЖЕЉКА НИКИЋА НА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;

4. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ СТРАХИЊЕ ПЕТРОВИЋА НА ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. Г.;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стефана Милојевић, представник Одсека за финансије, буџет и ЛПА;

6. ТЕКУЋА ПИТАЊА.