Општинско веће је усвојило Одлуку о изради Плана детаљне регулације за потребе изградње далековода 110 kV на Копаонику, укупне дужине 22 километра. Оквирна граница ПДР обухвата делове територија катастарских општина: Варево, Беоци, Рвати, Рашка, Казновиће, Карадак, Рудница, Ново Село, Тиоџе, Лисина, Копаоник. Носилац израде Плана детаљне регулације је Одсек за урбанизам Општинске управе Рашка. На седници Већа усвојена је Одлука о давању сагласности на другу измени финансијског плана пословања ЈКП „Путеви“, као и Одлука о давању сагласности на Прву измену програма пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2023. годину. Поменуте одлуке ће се наћи на дневном реду наредне седнице СО Рашка и одборници ће о њима дати коначну реч.

Чланови Већа су дали сагласност на расподелу средстава спортским клубовима након ребаланса буџета, а усвојили су и Одлуку о употреби средстава сталне буџеске резерве и то кроз програме за реаговање у ванредним ситуацијама и заштиту животне средине. На овај начин биће пружена финансијска помоћ привредним субјектима који су претрпели штету у поплавама и набављени метални контејнери за одлагање отпада.