email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

20. СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 01. јуна 2023. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 12,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19.СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

2. УТВРЂИВАЊЕ ЕЛАБОРАТА О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа;

5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
петак, 19 мај 2023 18:42

ОДРЖАН МАТУРАНТСКИ ПЛЕС

Крај средњошколског образовања рашчански гимназијалци и ученици Средње школе „Краљица Јелена“ обележили су традиционалном манифестацијом „Матурантска парада – Плес са Европом“. Овај међународни и веома популарни пројекат у нашем граду је 10. пут организовала Канцеларија за младе, а уз Штраусову музику плесала су 132 ученика. На почетку програма ђаци, њихови родитељи, професори и окупљени грађани минутом ћутања одали су почаст настрадалим у два трагична догађаја која су се недавно десила у Србији. Координаторка канцеларије за младе Ивана Јемуовић захвалила се средњошколцима што су у претходне 4 године учествовали у пројектима које је реализовала Канцеларије за младе и што су сами иницирали занимљиве програма и бројне хуманитарне акције. Обраћајући се матурантима, председник Општине Рашка Немања Поповић честитао им је завршетак средње школе и пожелео успешан упис на факултете и друге високошколске установе.
Матурантски плес у Србији први пут је одржан 2005. године.

25. СЕДНИЦА ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 24. маја 2023. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 24. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик председника Комисије за административна питања;
2. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;
4. СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА (АУТОМОБИЛИ, КВАДОВИ, МОТОРНЕ САНКЕ И СЛ. ВОЗИЛА), СТВАРИМА, ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА И МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП „Путеви Рашка“;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРВE ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
14. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Глођовић, представник Центра за социјални рад;
17. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Милојевић, директор Историјског архива Краљево;
18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Весна Милојевић, директор Историјског архива Краљево;
19. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Златко Миленковић, вд директор Туристичке организације регије Копаоник;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 84/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 84/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 82/25 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УЗ НАКНАДУ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ГРАДИМО И РАДИМО ЗА ИНКЛУЗИВНУ РАШКУ“;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДРАГОШУ (ПАНТО) ПЕТРОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 29 - 34: Лидија Глођовић, заменик председника Комисије за административна питања;
35. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Одлуком о буџету Општине Рашка за 2023. годину (''Службени гласник општине Рашка“, брoj 251/2022), Одлуком о усвајању Плана развоја Општине Рашка за период од 2023. до 2029. године (''Службени гласник општине Рашка“, број 254/2023), Одлуком о усвајању Плана активности за укључивање грађана у доношење одлука у Општини Рашка за период од 2023. до 2026. године (III Број: 06-VI/15/2023-1, 30. март 2023. године), Уговора о додели гранта између представништва HELVETAS SWISS Intercooperation SRB и Општине Рашка (II-1, 344, 11.05.2023. године), Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење програма локалног партнерства - „УДРУЖИМО СЕ“ (III Број: 06-VI-18/2023-2, 17. мај 2023. године) председник Општине Рашка дана 19. маја. 2023. године, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
за финансирање пројеката од јавног интереса — програма локалног партнерства "УДРУЖИМО СЕ“

1. Опште напомене

Општина Рашка суфинансираће у 2023. години пројекте од јавног интереса кроз спровођење програма локалног партнерства "УДРУЖИМО СЕ“ који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница (мањих захвата на ypeђењу јавних површина) у сарадњи с Општином Рашка.
Локална заједница је појам који укључује одређено подручје - део улице, улицу, блок зграда, стамбене заједнице или месну заједницу као најшире подручје. Пројекти који се предлажу могу се односити искључиво на мање захвате као што је уређење паркова, надстрешнице, стазе, платои, дечијих игралишта, дрвореда, шеталишта, неуређених зелених површина, плоче за обавештавање, уређење прилаза за лица са инвалидитетом, постављање жичане или дрвене ограде, уклањање мањих дивљих депонија и слично.
Право учествовања на јавном позиву имају неформалне групе rpaђанa с територије Општине Рашка окупљене око поднете иницијативе — пројекта, најмање 15 потписника - rpaђанa, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Неформална група грађана може поднети највише 1 пројекат. Све предложене активности у оквиру поднетих иницијатива се морају спроводити на земљишту које је у јавној својини Општине Рашка. Изузетно, активности се могу спроводити и на земљишту које је у јавној својини Републике Србије, уз сагласност носиоца права својине, односно корисника земљишта. Надлежне службе Општинске управе Општине Рашка ћe на захтев групе гpaђанa, у фази припреме предлога пројекта, извршити проверу власништва над земљиштем и о томе информисати Подносиоца предлога пројекта.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Чланови Општинског већа усвојили су на данашњој седници Одлуку о првом ребалансу буџета општине Рашка за 2023. годину. Ребаланс се врши због повећања основица за плате запослених у јавом сектору које се примењује од јануара ове године и добијених донаторских средстава. Буџетски приходи ребалансом су увећани за 4,3% или за нешто више од 80 милиона динара и износе 1.848.640.259,00 динара.

Већници су усвојили Измене и допуне Програма уређења грађевинског земљишта за 2023. годину. Промене у Програму урађене су због усклађивања пројектно-техничке документације са важећим заонима, као и због промена цена на тржишу. За реализацију Програма опредељено је 347.200.000 динара. Средства ће бити утрошена за изградњу и одржавање путне инфраструктуре, водоводне и канализационе мреже, јавне расвете, као и за уређење и одржавање зелених површина, дечјих игралишта и терена на отвореном, постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације. Део новца опредељен је за израду урбанистичких планова и пројеката.

Коначну реч о данас усвојеним одлукама даће одборници СО Рашка на наредној седници.

Општинско веће је усвојило Срењорочни план Општине Рашка од 2023. до 2025. године. Ово је први средњорочни план развоја који је Општина Рашка до сада усвојила и  израђен је у склади са Законом о планском систему Републике Србије. Међу најважнијим пројектима чија је релизација предвиђен средњорочним планом су изградња система за управљање отпадним водама на Копаонику, уређење речних корита Ибра и Рашке, успостављање регионалног система за управљање отпадом, креирање и промоција заједничке туристичке понуде Јошаничке бање и Копаоника, спровођење локалних подстицаја за унапређење конкурентности производње и прераде и многин други. Већници су усвојили Одлуку о поступању са принудно уклоњеним возилима, стварима и мањим монтажним објектима са површина јавне намене, а по налогу комуналне инспекције. Посао ће обављати ЈКП „Рашка“ или ЈКП „Путеви“, одосно предузеће или предузетник коме Општина Рашка повери вршење комуналне делатности. На седници је усвојен Одлука о јавним расправама којом се ближе одређују начин и поступак организовања и спровођења јавне расправе у поступку доношења прописа и других општих аката, односно планских докумената. Чланови Већа усвојили су Извештај о реализацији  програма пословања  јавних предузећа за период јануар – март 2023. године. У извештајном периоду ЈКП „Путеви“ је обезбеђивало проходност путева и улица, а било је ангажовано и а на санацији путних праваца у неколико месних зајеница и уклањању одрона у Радошићу и Ковчима. За услуге паркирања на Копаонику у претходна три месеца фактурисано је 23.992.400 динара, а у Рашки нешто више од 2,5 милиона динара.  ЈКП Рашка“ је спровело све програмом предвиђене активности. Фабрика воде на Копаонику прерадила је 177.000 кубних метара воде, а у Беоцима 503.350 кубних метара. Са подручја Рашке, Баљевца, Јошаничке Бање и Копаоника укупно је сакупљено и депоновано 3.490 тона смећа и ручно очишћено 5.585.616 метара квадратних. Зоохигијенска служба прихватила је и збринула 24 пса.  Општинско веће је усвојило Извештај о раду Центра за социјани рад у 2022. години. У протеклој години на евиденцији Цетра била су 2.794 лица којима је пружена нека врста социјалне заштите. Право на новчану помоћ користило је 929 пунолетих и 145 деце, док је право на туђу негу остварило 175 особа. Центар је радио са 27 малолетника са проблемима у понашању и са 15 малолетника у сукобу са законом. Током 2022. године Центру је пријављено 5 случајева вршњачког насиља. Из буџета локалне самоуправенфиансиране су услуге: помоћ у кући, дневни боравак, лични пратилац детета, додатна подршка у образовању, привремени смештај и једнократна новчана помоћ. У Рашки су 2022. године склопљена 94 брака, а разведно је 40. О напред усвојеним одлукама коначну реч даће одборници СО Рашка на наредном заседању. У наставку седнице, Општинско веће је усвојило Одлуку о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Програма локалног партнерства  „Удружимо се“. На овај начин грађани одређеног насеља, улице, стамбене заједнице или МЗ, као и неформалне групе, моћи ће путем јавног позива да предложе за реализацију пројекте попут уређења паркова, изградње пешачких стаза, постављање мобилијара и сличне. Општинско веће је донело Програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Рашка за 2023. годину. Реализацијом програма биће унапређена саобраћајна инфраструктура, спроведени образовни и едукативни  програми намењени деци, као и различите промотивне активности, а биће набављена и ауто-седишта за децу. На седници је усвојен Извештај о раду Комисије за социјална питања у 2022. години. У документу се наводи да је Комисији током протекле године упућено 209 захтева за исплату једнократне новчане помоћи. Позитивно је решено 175 предмета, док су 34 одбијена. Укупан износ исплаћених средстава је 3.340.000 динара.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),

 

ОГЛАШАВА

 

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације

просторне целине “Сунчана долина – Бачиште”

на територији општине Рашка

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 30.05. 2023. год. закључно са 13.06.2023. год. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе Рашка у Рашкој, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, канцеларија бр.2., као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.rs).

Општинска управа општине Рашка, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени елаборат за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Миљан Савић.

Примедбе и сугестије на изложени елаборат могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36 350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, лично на писарници или поштом, закључно са 13.06.2023. године.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка. 

18. СЕДНИЦA ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 17. маја 2023. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. И 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
6. УТВРЂИВАЊЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2023-2025. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА – „УДРУЖИМО СЕ";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, координатор пројектног тима;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ СА ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИМ ВОЗИЛИМА (АУТОМОБИЛИ, КВАДОВИ, МОТОРНЕ САНКЕ И СЛ. ВОЗИЛА), СТВАРИМА, ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА И МАЊИМ МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2023. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Илија Лазаревски, вд директор ЈКП „Рашка“;
11. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директор ЈКП Путеви Рашка;
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2023. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Златко Миленковић, вд директор Туристичке организације регије Копаоник;
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1042 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 1042 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 16/1, 16/6, 16/9, 114/2 И 86/1 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. РАЗМАТРАЊЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗА ОПШТИНУ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе и секретар Општинског штаба за ванредне ситуације;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
21. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА КОЈИМ СЕ ОДРЕЂУЈЕ ЛОКАЦИЈА ПАРКИНГА ЗА АУТОБУСЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 1505/2 КО КОПАОНИК ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ КОНТЕЈНЕРА КАО И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ТУРИСТИЧКОМ КОМПЛЕКСУ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
22. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА РАД У КОМИСИЈИ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
23. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА БР. 222-1 ОД 11. АПРИЛА 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
24. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, члан и координатора Савета;
25. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО (ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ) И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа;
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА, ВТО И ПОБОЉШАЊА СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Вулићевић, члан Општинског већа;
27. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
28. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије;
29. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАШКА

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

БРОЈ 73/1

ДАНА 11.5.2023. године

 

            На основу члана 20. став 3. Правилника о суфинасирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације утврдила је

I

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТA ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА

 

           

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

COOLSISTEM  BEOGRAD -VOŽDOVAC

Озренска 4, 10010 Београд

0114077057

HASTECH DOO

Јошанички кеј 94, 36300 Нови Пазар

0800400102

AZIMUT ELECTRIC DOO

Алексе Ненадовића 19, Врачар, 11000, Београд

0640127813

GRЕЕN WАТТ INNOVATIONS d.o.o. BEOGRAD - PALILULA

Панчевачки пут 86, 11210 Београд, Палилула

0116248275

NELKEN DOO, BEOGRAD, PALILULA

Гарсије Лорке 2Г-26, 11060, Београд

0621416505

DOO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE  PAVIZO POSKURICE - KRAGUJEVAC

Поскурице бб, 34219 Крагујевац

0698205304

TELEFON INŽENJERING

Угриновачки пут 22. део, број 52, 11283, Земун

0113169599

 

            Пријава привредног субјекта ПИРКЕ СОЛАР ДОО, БЕОГРАД-ЗЕМУН, је одбачена као непотпуна, јер не испуњава услове за  учешће на јавном позиву, који су предвиђени у одељку III Јавног позива.

 У достављеној документацији недостају:

- атести за материјале и производе  

-доказ да привредни субјекат има запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије. 

 

II

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) ЗА УГРАДЊУ ЕЛЕКТРОНСКИ РЕГУЛИСАНЕ ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ

 

Назив привредног субјекта

Адреса

Бр. телефона

COOLSISTEM  BEOGRAD -VOŽDOVAC

Озренска 4, 10010 Београд

0114077057

 

 

            На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

                                                                                                     

 

 

ПРЕДСЕДНИК

КОМИСИЈE ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Зоран Симовић

 

 

 

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2023. годину, Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 221 од 16. новембра 2020. године), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2023. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-03273/2023-09 од 21.02.2023. године и Одлуке Општинског већа општине Рашка o доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка Ill Bpoj: 06-VI-16/2023-11 од 11 априла 2023. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину

Корисници средстава остварују право на подстицаје под следећим општим условима конкурса за све подстицаје:
- да су уписани у одговарајући Регистар надлежног органа, које се налази у активном статусу,
- да је место пребивалишта или седишта на територији општине Рашка,
- да се газдинство односно парцеле налазе на територији општине Рашка,
- да корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица ( носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у породичној линији, крвни сродници у првој линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица),
- да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Рашка, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,
- да подносилац захтева својеручним потписом потпише изјаву која је у саставу захтева, да за предметну инвестицију није и неће користити средства по основу других извора (министарство, фондови, донације),
- да регистрована пољопривредна газдинства у току календарске године могу конкурисати за субвенције само у оквиру једног сектора и само једном се може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку),
- да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2022. године;
- да се средства наменски користе и не отуђују, нити дају другом лицу на коришћење, у периоду од 5 ( пет ) година, од дана добијања средстава;
- корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу,
- да су поред општих услова Програма испунили и специфичне услове конкурса.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Средстава из буџета Општине Рашка за 2023. годину намењена суфинансирању пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Рашка у 2023. години, опредељена су у укупном износу 20000000,00 динара.

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују на територији општине Рашка, а од посебног су значаја за јавно информисање грађане општине Рашка, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

петак, 21 април 2023 11:42

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општина Рашка у сарадњи с представништвом „ХЕЛВЕТАС Swiss Intercooperation SRB“ реализује програм „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“. У оквиру горенаведеног програма планирана је реализација локалног програма за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана – „Удружимо се“. Реализација локалног програма је у складу с Одлуком о усвајању плана активности за укључивање грађана у процесе доношења одлука у Општини Рашка за период од 2023-2026. године (III Број: 06-VI-15/2023-1, 30. март 2023. године).

Локални програм за укључивање грађана подразумева суфинансирање пројеката од јавног интереса који директно утичу на решавање дела проблема локалних заједница. Право учешћа ће имати неформалне групе грађана и грађанки сачињене од најмање 15 пореских обвезника, окупљених око поднете иницијативе (предлога пројекта). Потписници иницијативе могу бити порески обвезници с измиреним обавезама по основу пореза на имовину. Достављени подаци ће бити проверавани од стране Општинске управе Општине Рашка.

Позивамо све заинтересоване суграђане и суграђанке да предлозима и сугестијама директно допринесу креирању Локалног програма за укључивање грађана. Заинтересована лица се могу обратити локалном координатору пројекта, Ђорђу Радоичићу, сваког радног дана од 10-14 часова, у згради Општинске управе Општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1 (канцеларија бр. 21, на спрату, с леве стране) или слати предлоге и сугестије мејлом на следећу адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Рок за обраћање/слање предлога и сугестија је 28.4.2023. године.

На основу члана 7. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању,Комисија за спровођење поступка за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању, на седници одржаној дана 21.04.2023. године, донела је Одлуку да распише

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ЈЕДНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНOM СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине једног стамбеног објекта намењен социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II

Број стамбеног објекта намењен социјалном становању који се откупљује/купује је један и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину објекта из става I овог члана обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка и укупно износе 2.770,936 динара.

Оквирна нето површина стамбеног објекта који се откупљује/купује исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти : структура објекта површина* (м²)
Објекат бр.1          двособан                                до 48

 

 

 

Напомена: Оквирна нето површина стамбеног објекта који се откупљује/купује за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за један објекат износи 2.770,936 динара.

Појединачна вредност стамбеног објекта 1 нису дефинисане овим Правилником, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбеног објекта, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметног стамбеног објекта.

Корисницима се не преносе средства за наведени пакет подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 19. 4. 2023. године, донео

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката у областима

 „Култура“

„Друштвена брига о осетљивим групама“

„Заштита животне средине, очување природе и заштита од елементарних непогода“

„Рурални развој“

којима се из буџета општине Рашка додељују средства за

финансирање пројеката удружења

                                                    

 

Члан 1.

Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 6.3.2023.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2023. годину.

 

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2023. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ - КУЛТУРА

1.

Манастир Светих Благовести Градац

Стварање у манастирским радионицама - бројанице

80.25

232,350.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Српска православна црквена општина Јошаничко-бањска

Конзервација иконостаса у храму Успења Пресвете Богородице и свечано обележавање завршетка радова

75.50

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

КУД "Јошаничка Бања"

„Млади чувари културе и традиције“

73.00

240,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА РЕДОВНЕ ПРОБЕ  НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

4.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обележавање јубилеја 25 година КУД-а Рашка

73.00

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

5.

Изворак

Од беседе до представе

72.75

178,600.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ  ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

6.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Ликовни израз младих Рашке

72.75

209,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ, ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

7.

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице

71.50

227,300.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

8.

СПЦО Рашка

Васкрс, највећи хришћански празник.

71.50

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

9.

Рефлексија

Културна одисеја

70.75

158,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И ПУБЛИЦИТЕТА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

10.

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

69.25

95,300.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПУБЛИЦИТЕТА ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

11.

Етно уметнички клуб "Черењски"

„ Традиционално и модерно – промоција културног и уметничког стваралаштва општине Рашке“

68.50

248,220.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА  -ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

 

ОБЛАСТ - ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

1.

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Подршка и развијање свести о томе шта  дијабетес као болест носи са собом

73.25

174,820.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПУБЛИЦИТЕТ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

2.

Месна организација жена Рашка

,,Лепа реч –злата вреди“

72.75

180,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

Дечји савез општине Рашка

„Пусти ме да растем свете, ја сам дете”

69.50

137,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС, ТРОШАК ПРЕВОЗА НИЈЕ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕН

4.

Актив Жена Јошаничка Бања            

„Жене су на потезу“

68.75

130,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И ПУБЛИЦИТЕТА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

5.

Удружење пензионера општине Рашка

„Да нам старост буде лепша“

68.25

162,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

6.

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

И тишина своје звуке има

67.50

88,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

7.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

„Препознајте бели штап“

66.75

81,800.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

8.

Удружење "БеННем" огранак Рашка

„УВЕК ЗАЈЕДНО“

65.25

109,700.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  И ПУБЛИЦИТЕТ НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

 

ОБЛАСТ  - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.

Гљиварско друштво "Копаоник"

Гљиве – само знање спречава тровање

74.50

199,670.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Добровољно ватрогасно друштво Рашка

ПОЖАР УГАСИ-ШУМУ СПАСИ !

74.25

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ - РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.

Друштво пчелара Баљевац

ЗЛАТНА ПЧЕЛА –ПЧЕЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА

67.75

198,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА -  ТРОШКОВИ  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

2.

Удружење пчелара "Рашка"

„ Дани меда Немањићке жупе“
Сајам пчеларства општине Рашка

66.75

178,900.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

3.

Удружење произвођача ракије Баљевац

“11. РАКИЈАДA”

65.75

171,260.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА У СКЛАДУ СА ПРЕОСТАЛИМ ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

             

 

 

Члан 3.

 Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.

Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:

- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ

обезбеђена;

- Изјаву о непостојању сукоба интереса;

- Интерни акт о антикорупцијској политици;

- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са

одобреним средствима;

Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана  и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

 

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

 

 

Члан 5.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Члан 6.

 Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

II Број: 297

Дана: 19. 4. 2023. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић

                                                                                                              

На основу члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, број: 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године и члана 59. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“ бр.197/18), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 11. априла 2023. године, доноси


ОДЛУКУ
о расписивању јавног позива за избор директних корисника у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела


1. Расписује се јавни позив за избор директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка.

2. Избор директних корисника спровешће Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела, на основу јавног позива из тачке 1. ове одлуке.

3. Усваја се текст јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

4. Јавни позив из ове одлуке објавиће се на званичној интернет страници општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-16/2023-10/1
Дана: 11. априла 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић