email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштине општине Рашка, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДЛИКОВАЊА 

И ДРУГА ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА

 

I

У Комисију за одликовања и друга друштвена признања, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

1.Милутин Диздаревић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за председника комисије,

2.Марко Вучетић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Радоје Караџић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Драган Ђоковић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Иван Пејовић, испред СРС-а, за члана комисије.

 

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за одликовања и друга друштвена признања I бр. 06-VI-35/2011 од 30. децембра 2011. године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-9

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 43. Статута општине Рашка (''Службени гласник општине Рашка'', број 91/08), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 19. јуна 2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

У Комисију за административна питања, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се:

 

1.Вулић Пашајлић, испред коалиције СПС-ПУПС, за председника комисије,

2.Слободан Пендић, испред коалиције СПС-ПУПС, за заменика председника комисије,

3.Весна Јозовић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

4.Младен Кузмановић, испред  коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

5.Никодин Сташевић, испред коалиције СПС-ПУПС, за члана комисије,

6.Душица Милићевић, испред коалиције СНС-НС-ПСС, за члана комисије,

7.Марина Зврмбаловић, испред СРС-а, за члана комисије.

 

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о разрешењу и избору чланова Комисије за административна питања Скупштине општине Рашка I бр. 06-VI-31/2011 од 20. децембра 2011. године.

 

III

Решење доставити изабраним члановима Комисије и надлежним службама.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-3/2012-6

Дана: 19. јуна 2012. године.

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

 

 

Програм „Бизнис младих Србије“ позива послодавце да се пријаве за пружање радних пракси младим људима  до 30 година, који су стекли средњи, виши или високи степен стручне спреме. Млади ће пре упућивања на обављање праксе по потреби похађати обуке за прилагођавање на радно окружење (професионална комуникација и правила понашања у радној средини).

Послодавци ће одабрати практиканте на основу потребе за кадром одређеног профила у оквиру своје компаније. Обавеза сваког послодавца је да на почетку радне праксе додели практиканту стручног ментора који ће дефинисати професионалне вештине које млада особа треба да стекне, а које су део развојних циљева обављања праксе. Током трајања праксе и послодавац и практикант биће у контакту са регионалним координатором програма „Бизнис младих Србије“. На тај начин ће се пратити реализација циљева праксе и пружити подршка у превазилажењу евентуалних проблема. Практиканти ће током и након обављене праксе дати своју процену програма праксе. Од послодаваца се очекује да на крају реализације праксе оцене рад практиканата и да им издају потврду о обављеној радној пракси. 

 

Програмом је предвиђено да радне праксе трају два месеца. За време трајања праксе, „Бизнис младих Србије“ ће практикантима обезбеђивати месечну новчану надокнаду. 

 

У оквиру програма „Бизнис младих Србије“ послодавци могу да приме до 10 практиканта у оквиру једног циклуса, у зависности од броја запослених у предузећу (до 250 запослених – до 5 практиканта, више од 250 запослених – до 10 практиканта). Уколико послодавци искажу потребу за већим бројем практиканата, Комисија ће донети одлуку о захтеву и обавестити предузеће о одлуци. 

Временски оквир

Позив је отворен до 20. јуна 2012. године. Селекција предузећа биће обављена до 25. јуна. Изабрана предузећа имаће могућност да обаве селекцију практиканата који код њих буду упућени на интервјуе од 9. до 18. јула. Одлуку о кандидатима које ће примити на праксу предузећа треба да донесу 19 јула. Пријем младих на радну праксу може почети најкасније 1. августа, а радне праксе се завршавају 30. септембра.  

 

Услови за конкурисање 

Право учешћа имају послодавци:

-предузетници и приватна предузећа са седиштем или пословним јединицама на територији Ниша, Мерошине, Дољевца, Гаџиног Хана, Лесковца, Новог Сада, Беочина, Сремских Карловаца, Темерина, Горњег Милановца, Чачка, Краљева, Врњачке Бање, Рашке, Суботице, Сомбора и Кањиже;

-који имају кадровске и друге капацитете за адекватног менторства практиканту током трајања праксе.

Обавезе послодавца

Послодавац је у обавези да: 

-сваком практиканту додели ментора; 

-сваком практиканту омогући стицање радног искуства према опису посла из Формулара за пријављивање;

-обезбеди регионалном координатору програма контакт са ментором; 

-обавести регионалног координатора о евентуалним проблемима у раду са практикантом;

- потпише Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Смарт колективом, као 

носиоцем програма Бизнис младих Србије, којим се евидентира спремност на сарадњу по питању обезбеђивања квалитетног програма радних пракси ради стицања радног искуства и подизања капацитета младих.   

-на крају праксе попуни евалуацију и извештај о раду практиканта и изда уверење о обављеној радној пракси.

Потребна документа за учествовање у програму

Формулар за пријаву за учешће у програму

Селекција 

Селекцију послодаваца обавиће комисија састављена од представника програма „Бизнис младих Србије“ и УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја. Предност приликом рангирања имаће мала и средња предузећа, послодавци који планирају запошљавање нових радника у наредних 6 месеци, као и послодавци чији запослени учествују као бизнис ментори младим предузетницима у оквиру друге компоненте програма „Бизнис младих Србије“ (датаљније о овој компоненти на крају конкурса или на www.biznismladihsrbije.org).

 

 

Комисија ће рангирати пријаве послодаваца према табели за бодовање:

 

КритеријумБодовањеНајвећи број поена 

Број запосленихДо 5050 до 250Висе од 250

3015530

Планирано запошљавање нових радника, између осталог и на оним пословима за које се примају практиканти, у наредних 6 месециНЕдо 55 до 10Више од 10

010305050

Запослени у предузећу учествују као бизнис ментори за младе предузетнике у оквиру друге компоненте програма Бизнис младих СрбијеДаНе

20020

УКУПНО100

Селекција ће бити обављена на основу ранг листе, до испуњења предвиђеног броја места за практиканте. У оквиру овог циклуса програма „Бизнис младих Србије“ (август-септембар 2012. године) предвиђена је реализација радних пракси за 30 практиканата. Комисија ће приликом селекције предузећа узети у разматрање географску заступљеност наведених локалних самоуправа у којима се реализује програма Бизнис младих Србије. У случају великог интересовања предузећа и практиканата за програм, Комисија може донети одлуку о повећању броја радних пракси за овај период, о чему ће обавестити јавност путем веб стране програма www.bisznismladihsrbije.org

Начин подношења пријаве

Попуњени пријавни формулар пошаљите електронским путем, с назнаком „Пријава за пријем младих на радне праксе“, на одговарајућу е-маил адресу:

- за Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Врњачку Бању и Рашку –Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Ниш, Лесковац, Мерошину, Дољевац и Гаџин Хан – Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Нови Сад, Темерин, Беочин и Сремске Карловце – Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Суботицу Сомбор и Кањижу –Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Пријаву можете послати и поштом на адресу СМарт колектив, Алексе Ненадовића 34, 11000 Београд. Пријаву можете послати најкасније до 20. јуна 2012. године.

Контакт

Контакт особе за додатне информације:

- за Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Врњачку Бању и Рашку – Војо Лучић, 034/362-700, 063/161-4705, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Ниш, Лесковац, Мерошину, Дољевац и Гаџин Хан – Миливоје Јовановић, 064/113-1852,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Нови Сад, Темерин, Беочин и Сремске Карловце – Владимир Козбашић, 063/533-467,Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

- за Суботицу Сомбор и Кањижу – Борис Саулић, 065/853-8528, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

О програму „Бизнис младих Србије“

Бизнис младих Србије је програм подршке за економско оснаживање младих која има за циљ да – путем развоја предузетништва и радних пракси – помогне младим људима да остваре економски напредак. Покренут је као партнерска иницијатива СМарт колектива, Ерсте Банке и Националне службе за запошљавање, уз подршку УСАИД Пројекта одрживог локалног развоја и Министарства омладине и спорта. 

Програм подразумева умрежавање пословног сектора с једне, и младих који желе да унапреде свој економски положај с друге стране. Реализује се у четири међуопштинска партнерства предвођена Нишем, Новим Садом, Краљевом и Суботицом. Нишко међуопштинско партнерство сачињавају: Ниш, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан и Лесковац; новосадско: Нови Сад, Темерин, Беочин, Сремски Карловци; суботичко партнерство чине: Суботица, Сомбор и Кањижа, а краљевачко: Краљево, Чачак, Горњи Милановац, Рашка и Врњачка Бања. 

Компонента програма која се бави развојем предузетништва младих подразумева обуке, приступ финансирању и бесплатна бизнис менторства, у трајању од минимум годину дана. Бизнис ментори су искусни предузетници и менаџери са великим пословним искуством, који волонтерски помажу младим предузетницима да развију своје пословање. Бизнис ментори се могу пријавити за учествовање у програму путем веб странице www.biznismladihsrbije.org

Програм се реализује у сарадњи са организацијама „Енеца“ Ниш, „Сунце“ Крагујевац, представницима Развојног фонда за младе РФМ Нови Сад, Економским факултетом у Суботици, Центром за одрживи развој Суботица, као и са Форумом пословних лидера и Националном алијансом за локални економски развој.

За више информација посетите сајт www.biznismladihsrbije.org

Формулар за пријављибање можете преузети ОВДЕ

На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

ДОБРИЛА ФИЛИПОВИЋ, дипломирани правник из Рашке, поставља се за секретара Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити постављеном секретару и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-7

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

МИРЈАНА СКОРИЋ, дипломирани политиколог, из Рашке, бира се за заменика председника Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном заменику председника Скупштине и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-5

Дана: 11. јуна 2012. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА

I

ИГЊАТ РАКИТИЋ, предузетник из Рашке, бира се за заменика председника општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном заменику председника и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-3

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) а на предлог кандидата за председника општине Рашка, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

За чланове Општинског већа општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године, бирају се

-БРАНИСЛАВ МАТОВИЋ, дипломирани политиколог из Корлаћа.

-МИХАЈЛО МОЈОВИЋ, професор технике и информатике из Беоца.

-МИРКО ПУЗОВИЋ, професор физичке културе из Рашке.

-ЗОРАН ЈЕЛЕНКОВИЋ, економиста из Варева.

-ПРВОСЛАВ РАДОЈИЧИЋ, грађевински инжењер из Рашке.

-СТАНИСЛАВ ПЕРИШИЋ, дипломирани економиста из Баљевца.

-ЉУБИСАВ ЏОДИЋ, пензионер из Рашке.

-БОЈАНА РАДУЛОВИЋ, дипломирани биолог из Рашке. 

-СЛАВОМИР КОЛОВИЋ. доктор стоматологије из Супња.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраним члановима Општинског већа и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-5

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог председника Скупштине општине Рашка, тајним гласањем, на седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАШКА

 

I

ЈОВАН ЧОРБИЋ, дипломирани инжењер шумарства, из Рашке, бира се за председника општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном председнику и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-2/2012-1

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 56. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник општина Рашка“, број 129/07 и 54/11) и члана 10. Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник општина Рашка“, број 91/08),  Скупштина општине Рашка, на предлог Верификационог одбора, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА И ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 

Члан 1.

Усваја се Извештај Верификационог одбора о верификацији мандата одборника Скупштине општине Рашка. 

 

Члан 2.

Потврђују се мандати следећим одборницима Скупштине општине Рашка:

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:ГРУПА ГРАЂАНА „ПОБЕДА“

1.Мила Росић Жупањац2106967785814жДипломирани географРашкаСветог Саве 2/3

2.Др Михајло Вуковић1105962780814мДоктор медицинеБаљевацБелостенска ЗА

3.Милан Радоичић-Мајта0602982783933мСтруковни инжењер саобраћајаСупњеТомице Алексића 1/Б

4.Милена Рашковић1703977785817жДипломирани правникРашкаНиколе Алковића 17

5.Срдан Терзић-Пидор2208960780822мДипломирани туризмологРашкаСветог Саве 19

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:Демократска Странка – Борис Тадић

6.Милисав Гаљак2902956780846мДоктор медицине радаРашкаСтара стругара П+10/8

7.Драшко Радосављевић2402973780814мДипломирани економистаРашкаНемањина 8/10

8.Мира Стојановић2004950785813жДоктор педијатарРашкаП. Вилимоновића бр. 20

9.Ненад Јоксимовић2906971780815мДипломирани економистаРашка4. јули бр. 4

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:Српска радикална странка – Др Александар Мартиновић

10.Раденко Цветић1904969780828мДипломирани инжењер саобраћајаРашкаСаватија Милошевића 21

11.Видосав Покимица1108957780813мПриватни предузетникРашкаРвати

12.Бошко Кућеровић0405960780817мДоктор ветеринеРашкаИгора Никића бр. 7

13.Марија Живковић0308982788964жМедицинска сестраРашкаНикољачка 21

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:ПОКРЕНИМО РАШКУ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет снага Србије – БК)

14.Игњат Ракитић1107979780810мПредузетникРашкаМилуна Ивановића 11

15.Јовица Јевтић2609975780815мДипломирани инжењер електротехнике ПредузетникРашкаМислопољска 36

16.Биљана Ћирковић0205960785828жЕкономски техничарРашкаМуре 27

17.Ненад Алексић0912976780832мДипломирани економистаБаљевацСтуденичка 10

 

ИЗБОРНА ЛИСТА: Демократска странка Србије – Војислав Коштуница

18.Драган Каровић0808954780810мДипломирани инжењер саобраћајаРашкаСтара Стругара 4Б/1

19.Стеван Бакрачевић1508977780826мДипломирани правникС. ПанојевићеС. Панојевиће

20.Милијана Рајовић1312960785814жВиша медицинска сестраБаљевацБаљевац

21.Жељко Никић0503973780818мДипломирани инжењер пољопривредеРашкаДрагана Марковића 9

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“, Бојан др. Миловановић

22.Бојан Миловановић1107960780828мСпецијалиста ургентне медицинеРашкаИбарска 7

23.Татијана Петровић1605966785813жСтр. рад. јавн. информисањаРашкаСтуденичка 5

24.Оливера Петровић2602968925013жСпецијалиста опште медицинеРашкаИбарски одред 1

25.Сретен Кијевчанин0501935780828мПензионерРашкаНиколе Алковића 93

26.Миладин Андрић1610956780817мДоктор медицине, гинекологРашкаРатка Луковића 2

27.Јелена Веселиновић0808981788920жДоктор медицинеРашкаРатка Луковића 8/5

28.Иван Вуковић2811967780818мДр ветеринеБаљевацЈНА 7

29.Небојша Дидовић - Неко1811959780848мДиректор ММЗ КопРашкаИгора Никића 21

30.Валентина Миливојевић2705970785818жДипломирани дефектологРашкаЖелезничка 7

31.Јован Чорбић2609975793429мДипломирани инжењер шумарстваРашкаДраг. Пауновића 10

 

ИЗБОРНА ЛИСТА: Јединствена Србија – Драган Марковић – Палма

32.Александар Чизмић0309956780811мДипломирани дефектологРашкаИбарска бр. 8

33.Срђан Васиљевић1806988783925мСтруковни економистаРашкаС. Јовановића 42

 

ИЗБОРНА ЛИСТА:УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ

34.Мирјана Скорић0906980785814жДипломирани политикологСтара СтругараСтара Стругара А/49

35.Бобан Лазаревић2009975780818мДоктор медицинеРашкаРадошиће 76

 

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-1

Дана: 11. јуна 2012. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 

На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина општине Рашка, на предлог 22 одборника, на конститутивној седници одржаној 11. јуна 2012. године, донела је

 

Р  Е  Ш Е  Њ  Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I

РАДЕНКО ЦВЕТИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја из Мислопоља, бира се за председника Скупштине општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III

Решење доставити изабраном председнику Скупштине и надлежним службама.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА

I Број: 06-VII-1-1/2012-3

Дана: 11. јуна 2012. године

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденко Цветић

 
понедељак, 01 јануар 2001 01:00

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found