email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У оквиру анкете представљен је списак области које могу бити изабране као области од јавног интереса у којима ће се финансирати пројекти које реализују удружења грађана за период 2023 - 2024.г.
Молимо Вас да одаберете до 5 области од јавног интереса и Ваш одговор пошаљете на е-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. наводећи најпре број шире области а затим слово уже области. Уколико желите да изаберете само ширу област, без навођења уже области, онда наведите само број шире области. Уколико желите да додате неку ширу или ужу област од јавног интереса која није на списку, можете је додати наводећи њен назив.
Одговоре послати до 24.1.2023.године.

Опширније у прилогу

Савети месних заједница на територији Општине Рашка су у обавези да доставе предлоге поводом израде Плана развоја Општине Рашка за период од 2023-2029. године. Позивамо све грађане и грађанке Општине Рашка да се обрате члановима/ицама Савета у месним заједницама у  којима су насељени. Сваки грађанин/ка има и могућност индивидуалног предлагања а на основу Јавне расправе о нацрту Плана развоја Општине Рашка за период од 2023. до 2029. године, расписане 19.12.2022. године.

Рок за прикупљање предлога је 9.1.2023. године.

 

Напомена: План развоја Општине Рашка се не односи на текућа одржавања и поправке.

 

Ђорђе Радоичић

 Члан Координационог тима за израду Плана развоја Општине Рашка

Јавна расправа је одржана у сали општинске управе Рашка с почетком у 15.30. минута.
Јавну расправу је отворио Ђорђе Радоичић, члан коoрдинационог тима за израду Плана развоја општине Рашка 2023-2029 године.
Записник је водила Милена Савић члан координационог тима за израду Плана развоја општине Рашка 2023-2029.
Радоичић је присутне упутио да ће расправа трајати до 09.01.2023. године. Пре ове фазе био је консултативни период који је трајао 21 дан. По Закону о планском систему општина је обавезна да усвоји План развоја општине Рашка, наставио је Радоичић. Рок за усвајање није испоштован због пандемије корона вируса која је трајала скоро две године. Општинско веће општине Рашка је 5. децембра 2022. године усвојило Нацрт плана развоја. Финални Нацрт ће бити усвојен у јануару или фебруару 2023. године. Форум партнера је креирао нацрт плана. Прва фаза била је припремна фаза креирања и оцене стања у одређеним областима. Одрађена је и SWOT анализа. Дефинисање визије је било следећи корак. Главни корак се односио на дефинисање приоритетних циљева и мера. Затим начин спровођења и праћење мера односно мониторинг. Радоичић је напоменуо и да је у току израда и средњорочног плана развоја, уз који ћемо моћи да проверавамо спровођење мера и да извештај о учинку буде транспарентан.
Развојни правци у Нацрту плана развоја су:
- Заштита животне средине и комунална инфраструктура
- Економски развој
- Друштвени развој.
Што се тиче првог развојног правца „Заштита животне средине и комунална инфрастуктура“ Радоичић је навео приоритетне циљеве: заштићене и чисте реке Рашке (системе за управљње отпадним водама, системе фекалне канализације Јошаничке Бање и Копаоника и пројектно-техничке документације за Голију и Баљевац на Ибру. Чисти и очувани земљиште и ваздух Рашке је други приоритетан циљ, у шта спадају отварање регионалног центра за управљање отпадом, уређење речних токова река Ибар, Рашка, Јошаница и Самоковка, повећање процента територијалне покривености одношењем отпада са 70 на 85 %, едукација становништва односно деце школског узраста о управљању отпадом. У горе наведени приоритетни циљ спадају и уклањање дивљих депонија и санација и рекултивација несанитарне депоније у Раздољу за шта постоји пројектно-техничке документација али је неопходно обновити сагласност надлежног министарства, нагласио је Радоичић. Пошумљавање општинских парцела биће једна од мера у оквиру првог приоритетног циља. Радоичић је посебно истакао важност доступности пијаће воде за највећи број становника Општине Рашка што представља трећи приоритетни циљ. У оквиру трећег приоритетног циља као најважнији аспекти препознати су изградња и реконструкција водоводне мреже, проширење постојећих капацитета доградњом постојеће мреже и проналажење и искоришћавање нових изворишта пијаће воде. Питање енергије односно енергетске ефикасности је такође препознато и дефинисано кроз четврти приоритетни циљ у оквиру развојног правца „Заштита животне средине и комунална инфраструктура“ (израда Програма заштите животне средине на период од најмање три године, енергетска ефикасност јавних и приватних објеката, субвенције за физичка лица). Радоичић се надовезао говорећи о претходно реализованим пројектима у области енергетске ефикасности, спроведеним у ОШ „ Сутјеска“, у ОШ „“Рашка“, дечијем вртићу „Весело детињство“ – у објектима у Рашки и у Баљевцу на Ибру. У плану је да се зграда Општинске Управе и зграда у којој се налази кабинет председника Општине учине енергетски ефикасном као и школа у Брвенику. Планирана и израда ПТД и изградња односне топлотне подстанице у дечијем вртићу „ Весело детињство“ у Рашки.
Други развојни правац је „Економски развој“. Радоичић је прво говорио о развоју туризма. У претходном временском периоду донета је Одлука о покретању процеса израде локалног плана развоја туризма за период од 2023-2028. године. У оквиру приротетног циља који се односи на туризам набројане су следеће мере: препознавање Јошаничке Бање као туристичког подручја, решавање инфраструктуре на Копаонику, Јошаничке Бање и Голије, промоција и умрежавање понуде Јошаничке Бање и Копаоника. Креирање повољно пословног окружења за бржи еконосмки развој представља други приоритетни циљ, што се односи на унпређење организационих и функционалних капацитета Службе за локални економски развој, формирање функционалних пословних индустријских зона (једне најмање), креирање и реализација Програма локалног економског развоја, унапређење пољопривредне производње и едукацију пољопривредника али на унапређење компетенција људских ресурса у складу са потребама послодаваца на локалном тржишту рада. Постојећи Локални акциони план за запошљавање је активан и све његове мере су врло активне и на располагању су грађанима општине Рашка. У плану су мере које ће поспешити развој саобраћаја, локалне саобраћајне инфрастуктуре и јавних површина као и мера која се односи на израду недостајуће просторно-планске документације за насељена места али и с циљем даљег развоја туристичких одредишта на територији наше Општине.

 

Опширније у прилогу!

Општинско веће је на данашњој седници прихватило Измене и допуне Статута ЦКОИ „Градац“ које су формално – правне природе, а извршене су ради усклађивања са новим одредбама Закона о култури. Коначну реч о Изменама и допунама Статута ЦКОИ „Градац“ даће одборници СО Рашка на првом наредном заседању. На седници су усвојене Измене и допуне Правилника о систематизацији радних места у ОУ. Нови Правилник се доноси због неопходности усклађивања са прописима који регулишу ову област.
Већници су усвојили Програм сакупљања и одвожења комуналног отпада са сеоских подручја у 2023. години. Отпад ће се одвозити из Рвата, Казновића, Гњилице, Биљановца, Руднице, Градца, Брвенице, Милатковића, Панојевиће, Пискање, Беоца и Шумника. Динамика је одрђена према количини и врсти отпада, типу становања, броју посуда за сакупљање отпада, броју трговинских радњи и пословних објеката. Одвожење отпада из домаћинстава пада на терет Општине Рашка, а изношење смећа из пословних објеката плаћају власници према важећем ценовнику. Веће је данас усвојило решења о именовању Жалбене комисије, чланова Штаба за ванредне ситуације и чланова Савета за координацију послова безбедности саобрађаја у локалној заједници. На седници је разматран и усвојен предлог Комисије за социјална питања за доделу једнократне новчане помоћи. У претходном периоду Комисији је упућено 27 захтева. Право на финансијску подршку остварила су 22 подносиоца захтева. У 3 предмета ће се тражити допуна документације, док се 2 захтев сматрају неоснованим.

23. 12. 2022. године

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
ОСМУ СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
Седница ће се одржати 23. децембра 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 6. И 7. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНA И ДОПУНA СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Никша Барлов, вд директора ЦКОИ Градац Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА БРОЈ 1697 ОД 14. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Виријевић, вд директора ЈКП Путеви Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ О БЕСПЛАТНОМ КОРИШЋЕЊУ КЛИЗАЛИШТА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2022/23;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марко Ђоровић, вд директора ЈУ Спортски центар Рашка;
5. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСАНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, вд директора ЈКП „Рашка“;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 43. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 21. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

Ha основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-55/2022-1 од 19. децембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Рашка

1. Укида се ванредна ситуација на делу територије општине Рашка која је проглашена због елементарне непогоде - одрона огромне количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр.29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка, јер су на престали разлози њеног проглашења.

2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације II број: 378/2022 од 28. септембра 2022. године.

3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 796/2022
Дана: 19. децембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

На основу Одлуке Општинског већа Oпштине Рашка (бр. 06-VI-6/2022-1) на седници одржаној дана 5. децембра 2022. године, и на основу Одлуке о измени одлуке о поступку припреме и ближој садржини Плана развоја Општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године (бр. 06-IX-22/2022-31), на седници одржаној дана 13. децембра 2022. године, Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка објављује:


ПОЗИВ
за јавну расправу о
Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година


Позива се стручна јавност и сви заинтересовани грађани да се укључе у поступак јавне расправе о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. (у даљем тексту План развоја).
Нацрт Плана развоја израдио је Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка образован решењем председника општине Рашка (у даљем тексту: Координациони тим). Састав Координационог тима наведен је у Нацрту Плана развоја.
Нацрт Плана развоја израђен је уз техничку и стручну подршку пружену у оквиру пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који реализује Програм Уједињених нација за развој у Србији.
Програм Јавне расправе је Нацрт Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029, број: 06-VI-6/2022-1 од 5. децембра 2022. године, који је постављен на интернет страници општине Рашка, у секцији „Почетак“ (на насловној страни сајта).
Јавна расправа ће се спроводити у периоду од 19.12.2022. године до 9.1.2023. године до 10.00 часова.
Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима институција, организација, удружења грађана и средстава јавног обавештавања, биће одржана 23. децембра 2022. године, у 15:30h, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка (ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка).
Све примедбе, предлози, коментари и сугестије достављају се Координационом тиму за израду Плана развоја Општине Рашка електронским путем на и-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Нацрт Плана развоја као и образац за доставу писаних коментара доступни су на страници општине Рашка – www.raska.gov.rs , у секцији „Почетак“ (на насловној страни сајта).
По окончању Јавне расправе о Нацрту Плана развоја, Координациони тим, доставиће Општинском већу извештај о спроведеној Јавној расправи, ради утврђивања Предлога Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029.
Позив за јавну расправу објавити на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и интернет страници општине Рашка.

Број: Службено
У Рашки, 19. децембра 2022. године

 

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ

 На основу Одлуке Општинског већа Oпштине Рашка (бр. 06-VI-6/2022-1) на седници одржаној дана 5. децембра 2022. године, и на основу Одлуке о измени одлуке о поступку припреме и ближој садржини Плана развоја Општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године (бр. 06-IX-22/2022-31), на седници одржаној дана 13. децембра 2022. године, Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка објављује:ЗАКЉУЧАК
о спровођењу јавне расправе о
Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година


Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година.


Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. година.


Јавна расправа о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029. годинe одржаће се у периоду од 19.12.2022. до 9.1.2023. године.


Овај Закључак објавити на интернет страници Општине Рашка.

 


Број: Службено
У Рашки, 19. децембра 2022. године

 
КООРДИНАЦИОНИ ТИМ

 

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА
ЗА ПЕРИОД ОД 2023–2029. ГОДИНЕ


У поступку припреме Плана развоја општине Рашка за период 2023–2029. година, Координациони тим за израду Плана развоја Општине Рашка спроводи јавну расправу о Нацрту Плана развоја Општине Рашка за период од 2023–2029. године (у даљем тексту: Нацрт Плана развоја).

Нацрт Плана развоја с образложењем саставни је део овог програма.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се у периоду од 19.12.2022. до 9.1.2023. године.

Информација о отвореном састанку представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима институција, организација, удружења грађана и средстава јавног обавештавања, биће одржана 23. децембра 2022. године, у 15:30h, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка (ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка).

Све примедбе, предлози, коментари и сугестије достављају се Координационом тиму за израду Плана развоја Општине Рашка електронским путем на и-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Нацрт Плана развоја, као и образац за доставу писаних коментара доступни су на страници општине Рашка – www.raska.gov.rs, у секцији „Почетак“ (на насловној страни сајта).

По окончању Јавне расправе о Нацрту Плана развоја, Координациони тим, доставиће Општинском већу извештај о спроведеној Јавној расправи, ради утврђивања Предлога Плана развоја Општине Рашка за период 2023–2029.

Позив за јавну расправу објавити на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и интернет страници општине Рашка.

 

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, број 06-V-13/2021-19, на предлог Комисије за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка, Председник општине Рашка, расписује


К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

I

Расписује се Конкурс за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2022/2023. годину и то:

1. Студентима I године високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, носиоцима дипломе "Вук Караџић" као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић'', под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка.

2. Студентима осталих година, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу следећих критеријума:
- успех на студијама (просечна оцена 8,50 и више за све године студирања);
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија;
- да током студија нису обнављали годину;
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).

3. Кандидатима из осетљивих друштвених група, који имају статус редовног студента (буџетско финансирање), на основу поднете документације којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи и то:
- да су примаоци сталне социјалне помоћи (прилажу потврду из Центра за социјални рад);
- да су студенти из једнородитељских породица (прилажу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или уверење Центра за социјални рад о самосталном вршењу родитељског права);
- да су припадници ромске националне мањине (доносе потврду Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома);
- да су студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ (доносе потврду одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица);
- да су избеглице и расељена лица (подносе важећу избегличку легитимацију, личну карту);
- да су повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти (подносе потврду из МУП-а);
- да су студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти - особа која је на путу потпуног оздрављења (подносе лекарско уверење издато од надлежне здравствене организације из места студирања);
- студенти кандидати који нису рођени у Републици Србији – подносе и уверење о држављанству.
Студентима из категорије друштвено осетљивих група, првог и другог степена, високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, доделиће се стипендија под условом да имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка а на основу блажих критеријума:
- да имају статус редовног студента (буџетско финансирање);
- да током студија нису обнављали годину;
- да су одмах након завршетка основних студија наставили студије другог степена;
- да нису корисници стипендије или кредита из других државних институција по било ком основу, (изјава се потписује на дан потписивања уговора);
- да нису у сталном радном односу (изјава се потписује на дан потписивања уговора).


II

Уз пријаву на Конкурс сви заинтересовани подносе:
- доказ о месту сталног пребивалишта, (Полицијска станица Рашка);
- Студенти I године уверење да су уписани као редовни студенти (финансирање из буџета) и оверену фотокопију дипломе "Вук Караџић".Уколико средња школа не додељује диплому ,,Вук Караџић'' студенти су обавезни да доставе оверена сведочанства из сва четири разреда средње школе.
Студенти осталих година прилажу:
- уверење да су редовни студенти (финансирање на терет буџета);
- уверење о просечној оцени за све године студирања које мора да садржи број остварених ЕСПБ бодова;
- фотокопија индекса (све попуњене стране);
- штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне
карте (без чипа)
- за студенте другог степена - доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у
Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду
из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа)

III

Пријаве са документацијом се подносе Комисији за доделу стипендија на терет средстава буџета општине Рашка са назнаком ,,Пријава на конкурс за стипендије“ у року од 15 (петнаест) дан од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

IV

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата.
Одобрена стипендија исплаћује се преко текућег рачуна.
Студенту ce обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличaн облик давања по другом основу из буџета Републике Србије, када изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије.

V

Конкурс је објављен огласној табли Општинске управе Рашка, на званичној интернет страници општине Рашка и локалној телевизији.
Пријаве за конкурс се преузимају на услужном центру Општинске управе Рашка – шалтер број 4.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 770
Дана: 08. 12. 2022. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

 

22. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 13. децембра 2022. године (уторак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник комисије за административна питања;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ (ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка и Јарослав Павловић, шеф финансијско комерцијалне службе ЈКП „Рашка“;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
6. ПРЕДЛОГ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
8. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;
9. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА БР. 1438 ОД 18. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јарослав Павловић, шеф финансијско комерцијалне службе ЈКП „Рашка“;
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, представник Туристичке организације Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, представник Туристичке организације Рашка;
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
19. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
20. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директора Центра за социјални рад Рашка;
21. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 и 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/3 И 3756/4 СВЕ У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/3 И 3756/4 СЕ У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/2 У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ И ТО КАТ. ПАРЦЕЛЕ 3756/2 У КО ЈОШАНИЧКА БАЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
31. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ГОДИНЕ ДО 2029. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Загорка Шумарац, члан Општинског већа и члан тима за израду плана;
32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2023-2028;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;
33. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА У ТРАЈНИ УЛОГ ОПШТИНЕ РАШКА У КАПИТАЛУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ" А.Д КРАГУЈЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ МИЛАНУ БОШКОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ АЛЕКСАНДРУ ДРАШКОВИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''РАШКА'' У РАШКИ;
37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОСИФ ПАНЧИЋ'' У БАЉЕВЦУ;
38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЈОШАНИЧКА БАЊА'' У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СУТЈЕСКА'' У СУПЊУ;
40. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ;
41. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;
42. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО'' У РАШКИ;
43. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
44. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
45. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
46. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
47. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
48. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;
49. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА;
50. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
51. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
52. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;
53. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ ОД ТАЧКЕ 36. ДО 53: Јелена Пузовић, председник комисије за административна питања;
54. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

ШЕСТA СЕДНИЦА ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 05. децембра 2022. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА , 4. И 5. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
УТВРЂИВАЊЕ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2029. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, члан координационог тима;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ (ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, ОДНОСНО САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.ГОДИНУ, РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО У ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе локалне пореске администрације;

УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 309.2022. ГОДИНЕ (ТРЕЋЕ ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СМАЊЕЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор Туристичке организације Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЈП СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ АПАРТМАНА НА КОПАОНИКУ ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ЦЕНОВНИКA СКИ ШКОЛЕ РАШКА ЗА СЕЗОНУ 2022/23 СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;

РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;

РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2023. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директора Центра за социјални рад Рашка;

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Даница Павловић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МАЧУЖИЋ ДУШАНА ИЗ БАЉЕВЦА, ИЗЈАВЉЕНЕ НА ОДЛУКУ КОМИСИЈЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. Г. III БРОЈ 06-V-43/2022-15 ОД 08.08.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;

РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МАРКОВИЋ МИРОСЛАВА ИЗ БЕЉАКА, ИЗЈАВЉЕНЕ НА ОДЛУКУ КОМИСИЈЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. Г. III БРОЈ 06-V-43/2022-15 ОД 08.08.2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ РОДИТЕЉСТВУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе;

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 42. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 18. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;

РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 20. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 18. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Kако би се спречило даље угрожавање животне средине и рационализовала експлоатација природних ресурса последњих деценија насупрот моделу линеарне економије развија се модел циркуларне или кружне економије.

Са идејом да сагледа услове, потребе и могуће препреке у развоју и примени ових нових модела пословања и охрабри локалне заједнице, јавно-комунална предузећа, предузетнике и предузетнице, мала и средња предузећа, удружења и друге заинтересоване актере да започну трансформацију ка циркуларној економији, удружење "Инжењери заштите животне средине" из Новог Сада, у склопу пројекта Зелени инкубатор, спровело је истраживање у 40 општина и градова у Републици Србији.

Рашка је једна од локалних самоуправа која је била укључена у анализу, а резултати и препоруке за социоекономски развој заједнице на принципима циркуларне економије обједињени су у публикацији "Полазне основе за транзицију ка циркуларној економији у Рашки."

Општина Рашка налази се у средишњем делу долине реке Ибар и захвата западне делове Kопаоника и источне падине Голије. Највећи број активних предузећа послује у сектору прерађивачке индустрије (прерада дрвета, производња прехрамбених производа, металска индустрија), трговине, пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Истраживање спроведено за потребе израде студије "Полазне основе за транзицију ка циркуларној економији у Рашки" показало је да би значајну подршку малим привредницима, запосленима у јавном сектору, пољопривредницима/ама, грађанима и грађанкама како би се мотивисано укључили у креирање локалне Мапе пута могле пружити различите информативно-едукативне кампање.

Закључци истраживања указују, као и у другим градовима и општинама у Србији, да је и у Рашки неопходно унапредити и развити систем редовног праћења настанка и токова отпада што би омогућило профилисање пословних модела циркуларне економије, који су ослоњени на његово поновно искоришћавање.

Такође, неопходно је и у будућим документима локалних јавних политика предвидети мере и активности којима би се створили услови за развој циркуларне економије. Већина ових докумената у Рашку је истекла, па је то идеална прилика за уграђивање принципа циркуларне економије и њених елемената у локалне стратегије и планове приликом обнове старих и израде нових докумената.

Истраживање у оквиру пројекта "Зелени инкубатор" спроведено је у сарадњи са локалним актерима и стручњацима и стручњакињама у областима циркуларне економије и управљања отпадом. Свака студија која је израђена садржи краћи едукативни део, са основним информацијама о циркуларној економији и део специфичан за конкретну општину или град, у коме је дат приказ социо-економског и правно-институционалног контекста и налази истраживања у заједници.

Публикација "Полазне основе за транзицију ка циркуларној економији у Рашки" доступна је на званичном сајту Kоалиције 27 и на сајту удружења “Инжењери заштите животне средине” и у њој локална предузећа, предузетници и предузетнице и остали заинтересовани могу прочитати шта је потребно урадити уколико планирају да модел циркуларне економије имплементирају у своје пословање.

Завршна студија која сублимира резултате до којих су истраживачки тимови дошли током скоро трогодишњег рада на анализи укупно 40 градова и општина, а пре свега могућности и изазова са којима се јединице локалне самоуправе и заинтересовани актери конкретне заједнице суочавају када модел циркуларне економије покушавају да примене у пракси може се такође преузети на сајту Kоалиције 27 и сајту удружења “Инжењери заштите животне средине”.

Пројекат “Зелени инкубатор” спроводи Београдска отворена школа, у сарадњи са Младим истраживачима Србије и Инжењерима заштите животне средине, уз подршку Европске уније.

Током протеклог месеца на теритоији општине Рашка званично је регистровано 29 случајева заразе вирусом корона. Обављена су 544 прегледа и тестирана 444 пацијента.
Од 1. до 4. децембра позитиван тест на вирус корона добиле су 2 особе. Прегледано је 59 пацијената и урађено 48 пи-си-ар и антигрнских тестова. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је тестирано 27.196 лица. Од почетка епидемије ковид 19 је потврђен код 8.401 особе.


5.12.2022. године

Општинско веће је усвојило нацрт Плана развоја општине Рашка за период 2022 - 2027. година. План је конциприран као дугорочни документ развојног планирања и садржи преглед и анализу постојећег стања, визију односно жељено стање, приоритетне циљеве развоја, као и преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље разрађују документима јавних политика и средњорочним планом. Средњорочним планом се операционализује План развоја и поставља основа за годишње извештавање о његовој имплементацији. Средњорочни план развоја директно ће се односити на програмски буџет на свим нивоима програмске структуре. Извештај о ефектима Плана развоја ЈЛС израђиваће се на трогодишњем нивоу.
Већници су усвојили Одлуку о трећем ребалансу буџета за 2022. годину. Укупно планирани приходи износе 1.886.850.320 динара и за 5,1% су мањи у односу на други ребаланс. Од тога, приходи из буџета су 1.618.883.831 динар, док приходи из других извора износе 261.666.489 динара. Дефицит од 131.725.990 биће покривен из вишка прихода пренетих из претходне године.
На седници су усвојене Измене и допуне Програма уређења грађеинског земљишта. Измене и допуне се врше ради усклађивања пројектне документације са важећим законима, као и са актуелним променама цена на тржишту. Укупан износ средстава опредељених за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину износи 425.624.018,40 динара. Чланови Већа су усвојили и Програм уређивања грађевинског земљишта 2023. годину. Буџет за реализацију Програма износи 438.850.000,00 динара.
Данас је усвојена Одлука о локалним комуналним таксама са таксеном тарифом. Такса се наплаћује за истицање фирме на пословном простору, држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и држање средстава за игру („забавне игре”). Када се ради о приходима буџета, финансијски ефекти огледају се у очекиваном повећању прихода по основу веће обухватности таксених обвезника као и ефикасности наплате ових такси. Учешће локалних комуналних такси у буџету
општине износи око 2%. Веће је усвојило Одлуку о локалним административним таксама. Висина такси је усклађена са растом цена на мало у периоду септембар 2021. године - септембар 2022. године, што према подацима Републичког завода за статистику износи 14%. Учешће општинске административне таксе у буџету општине Рашка износи испод 1% , тако да се ово повећање уклапа у пројекцију раста буџета од 8,1%.
Општинско веће је усвојило програме рада за 2023. годину јавних предузећа и установа. .
На седници је разматран извештај са седнице Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији је упућено 28 захтева, од којих је 19 одборено, 4 су одложена, а 5 је одбијено. Општинско веће је прихватило извештај Комисија за лечење стерилитета. Новчана помоћ одобрена је једном подносиоцу захтева.


5.12.2022. године

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, присуствовала је данас  потписивању уговора о извођењу радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже у туристичком комплексу Суво Рудиште у општини Рашка на Копаонику.

Уговор са  извођачима радова потписао је Марко Благојевић, министар за јавна улагања у Влади Републике Србије.

  • Вујовић 2Инвестицијом вредном 170 милиона динара почиње решавање проблема недостајуће канализационе мреже у овом значајном туристичком комплексу. Као и за низ капиталних зелених пројеката, средства за реализацију овог изузетно важног пројеката обезбедила је Влада Републике Србије преко Министарства заштите животне средине и Министарства за јавна улагања. Уговором је дефинисано  да радови буду завршени у року од 730 календарских дана од  тренутка увођења у посао. Поред искорака ка унапређењу стандарда у заштити животне средине, инвестиција је значајна и за квалитетнији живот становника општине Рашка, као и за очување природних ресурса – рекла је Вујовић, подсећајући да ће у наредном периоду бити уложено 200 милиона евра широм Србије за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре и постројења за пречишћавање отпадних вода.

Потписивању уговора присуствовао је и Немања Поповић, председник Општине Рашка.

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама. Укупна бесповратна средства износе око 3,1 милијарду динара.

Министарство привреде обезбедило је износ од 1,9 милијарди динара, а Европска унија бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама: Банка Поштанска штедионица, Банка Интеса, ОТП Банка, НЛБ Комерцијална банка, Ерсте банка, Еуробанк Директна, Интеса Лизинг, Уникредит Лизинг.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25 одсто од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5 посто од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.

Више информација можете видети на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА